Descriere
Exploratorul experimentat poate fi trimis în căutarea aventurilor, comorilor precum si pentru descoperirea de noi sectoare.

Explorator

Preţ
420 Ouă de Paşte

Durata căutării de aventuri
Scurtă - 12 Ore - 10 Monede şi 50 Cârnaţi
Medie - 16 Ore- 30 Monede şi 150 Cârnaţi
Lungă - 1 Zi - 60 Monede şi 350 Cârnaţi

Durata căutării de comori
Scurtă - 3 Ore
Medie - 6 Ore
Lungă - 12 Ore
Foarte lungă - 1 Zi

Durata căutării de noi sectoare
2 Minute 30 Secunde

Număr maxim
2